Tin tức và sự kiện

Quy định kê khai thép không gỉ cán nguội nhập khẩu

( 06-06-2014 - 11:35 PM ) - Lượt xem: 1645

Một số thay đổi trong danh mục kê khai hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Một số thay đổi trong danh mục kê khai hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ cán nguội, thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá tới đây sẽ phải lưu ý các nội dung khi kê khai tờ khai nhập khẩu, theo công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính trong việc thực hiện Quyết định 9990/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam.

Tại công văn số 1230/BTC-TCHQ có nêu rõ, để đảm bảo việc thu thuế được thống nhất và chính xác, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại điểm 1d Điều 92, Điều 94, Điều 95, điểm 3 Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong quá trình khai báo trên tờ khai hải quan, đối với tờ khai hải quan điện tử, trong thời gian chờ hiệu chỉnh, bổ sung tiêu chí khai báo Thuế chống bán phá giá trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan khai thuế chống bán phá giá vào tiêu chí thuế khác trên Hệ thống khai hải quan điện tử.

Đối với những hàng hóa có thuế chống bán phá giá sẽ được thể hiện tại tiêu chí 27 – Thuế TTĐB của Tờ khai hải quan nhập khẩu và phụ lục tờ khai nhập khẩu in. Đồng thời tên tiêu chí 27 sẽ được thay thế bằng “Thuế TTĐB/Thuế tự vệ/Thuế chống bán phá giá”.

Đối với tờ khai hải quan thủ công, Cục Hải quan các tỉnh thành dựa trên cơ sở mẫu tờ khai nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 của Bộ Tài chính, người khai hải quan khai thuế chống bán phá giá vào tiêu chí 27 -Thuế TTĐB của Tờ khai hải quan nhập khẩu và phụ lục tờ khai nhập khẩu in.

Đồng thời, tên tiêu chí 27 sẽ được thay thế bằng “Thuế TTĐB/Thuế tự vệ/Thuế chống bán phá giá”. Việc ghi trị giá tính thuế, thuế suất và số tiền thuế phải nộp trên các ô tương ứng của tờ khai theo đúng quy định.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời sử dụng mẫu 02/HNK ban hành kèm Quyết định 723/QĐ-BTC ngày 21/3/2012 của Bộ Tài chính để thu thêm thuế chống bán phá giá trong trường hợp cơ quan hải quan trực tiếp thu tiền mặt cho đến khi có mẫu biên lai mới./.

Theo Quyết định 9990/QĐ-BCT ngày 25/12/2013 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm thép không gỉ cán nguội, thời điểm áp thuế sẽ bắt đầu từ ngày 24/1/2014 (sau 30 ngày kể từ ngày ký quyết định)./.