Dầu nhớt hàng hải

ATKEN BHD là loại dầu động cơ diesel hàng hải tải trọng nặng, được điều chế từ những dầu gốc cao cấp và các phụ...
ATKEN ECD là loại dầu nhờn cao cấp được sản xuất dựa trên công nghệ mới nhất về phụ gia, chuyên dùng để bôi trơn...
ATKEN FDX chất lượng cao là loại dầu đơn cấp, hàm lượng kiềm cao, được sản xuất đặc biệt phục vụ cho các động...
ATKEN TFS là loại dầu nhờn đơn cấp được sản xuất đặc biệt phục vụ cho các động cơ diesel trung tốc kiểu piston ngành...