Các sản phẩm bảo dưỡng

KAIWA COOLANT là chất lỏng chống đông từ etylen glycol có chất lượng cao ức chế sự ăn mòn.
KAIWA ATF được sản xuất từ các loại dầu gốc chất lượng với hệ phụ gia cao cấp, đặc tính ma sát ổn định theo yêu...
KAIWA Grease là loại mỡ nhờn được làm từ dầu khoáng tinh chế được cô đặc bằng xà phòng hóa gốc Lithium cùng với các...
KAIWA Brake Dot 4 là dầu thắng được sản xuất từ các nguyên liệu tổng hợp chịu tải trọng nặng siêu hạng chất lượng...