Đội ngũ nhân sự

( 19-08-2015 - 09:11 PM ) - Lượt xem: 5176

Với phương châm việc chăm lo đời sống tinh thần nhân viên cũng quan trọng không kém phần quan trọng so với việc phát triển bồi dưỡng năng lực chuyên môn, Taysaigon Petro áp dụng các chính sách quan tâm đến gia đình nhân viên bằng các hoạt động khen thưởng cuối năm, tổ chức các chuyến đi chơi gia đình, đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm cho nhân viên theo quy định và trên hết là sự quan tâm của ban lãnh đạo đối với từng thành viên trong đại gia đình Taysaigon Petro.

 

Với phương châm việc chăm lo đời sống tinh thần nhân viên cũng quan trọng không kém phần quan trọng so với việc phát triển bồi dưỡng năng lực chuyên môn, Taysaigon Petro áp dụng các chính sách quan tâm đến gia đình nhân viên bằng các hoạt động khen thưởng cuối năm, tổ chức các chuyến đi chơi gia đình, đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm cho nhân viên theo quy định và trên hết là sự quan tâm của ban lãnh đạo đối với từng thành viên trong đại gia đình Taysaigon Petro.