Bảo vệ môi trường

( 19-08-2015 - 09:13 PM ) - Lượt xem: 5012

Chúng tôi quan tâm hàng đầu đến vấn đề ô nhiễm môi trường và an toàn cho người dân. Do đó, toàn thể nhân viên trong công ty đều tuân theo và cam kết thực hiện chính sách kinh doanh của Công Ty về Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường (HSSE - Heath, Safety, Security and Environment.)

 

Chúng tôi quan tâm hàng đầu đến vấn đề ô nhiễm môi trường và an toàn cho người dân. Do đó, toàn thể nhân viên trong công ty đều tuân theo và cam kết thực hiện chính sách kinh doanh của Công Ty về Sức khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường (HSSE - Heath, Safety, Security and Environment.)

 

 

 

Từ việc áp dụng chính sách kinh doanh tốt, chú trọng đến sức khỏe, sự an toàn và cả an ninh cho nhân viên làm việc, đã đem đến cho công ty chúng tôi sự thành công trên thị trường kinh doanh rộng lớn.